Natuurgebied De Maashorst

Kom nog meer te weten over De Maashorst, het oergebied in Brabant

Als sportieve bezoeker van natuurgebied De Maashorst, het Oergebied in Brabant, moet je weten dat het gebied nog ontzettend veel meer te bieden heeft. Elke avonturier is welkom in het gebied waar de bomen, planten en beesten de baas zijn. Wil je op de hoogte blijven van de stoerste activiteiten, spannendste weetjes, leuke tips en laatste informatie? Schrijf je dan hiernaast vrijblijvend in voor de nieuwsbrief:

Bezoek de ondernemers in de economische schil van natuurgebied de Maashorst

Eigen activiteiten van ‘Maashorst Events’ zijn de laatste zondag in maart het Walking Event De Maashorst en op de laatste zondag in augustus Maashorst, Op díe Fiets. Blijf gerust eten of slapen en maak er een heerlijk weekend weg van in ons mooie OERnatuurgebied!

Maar door de seizoenen heen is er veel meer te doen dan onze evenementen. Ga eens een kijkje nemen op een van de toeristische websites zoals www.meermaashorst.nl en www.bezoekdemaashorst.nl.
Of de website voor de ondernemers in de economische schil van de Maashorst www.maashorst-ondernemers.nl

Hiernaast maken we jullie alvast lekker met de prachtige film over het Oergebied van Brabant; de Maashorst. 

Natuur in De Maashorst: wist je dat...

Natuurgebied De Maashorst is een ‘evenement’ op zich. Natuurlijk niet georganiseerd door Maashorst Events, maar een natuurgebied dat we je niet willen onthouden. Onze stichting is immers voortgekomen uit onze bewondering voor het gebied. 

Provinciaal landschap De Maashorst’ is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Het gebied bestaat uit een prachtige natuurkern, met bos en heidevelden, stuifduinen, vennen en oude dreven. De natuurkern wordt omgeven door een kleinschalig dynamisch landschap en de kernen van de gemeenten Bernheze, Maashorst en Oss.

Grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant

Natuurgebied De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant en is rijk aan een divers flora en fauna. Naast honderden plantensoorten leven in het gebied bijna 150 vogelsoorten, meer dan 25 zoogdieren en honderden insectensoorten. Vroeger was Natuurgebied De Maashorst rijk aan vennen en moerassen en dat zie je terug aan de vele soorten amfibieën en reptielen die je hier nog steeds aantreft.

Bijzonder aan het natuurgebied zijn de zogenoemde ‘Natte Natuurparels’: de vier wijstreservaten. Dankzij aardbreuken komt hier grondwater aan de oppervlakte, niet in de laagte, maar juist in de hoogte. Het van hoog naar laag stromende kalkrijke grondwater levert de gebieden een bijzondere vegetatie op.

Provinciaal Landschap

De provincie Noord-Brabant heeft Natuurgebied De Maashorst aangewezen als provinciaal landschap, om de enorme diversiteit en bijzondere natuurwaarden te behouden, te versterken én verder te ontwikkelen. Zo is er een Maashorst Manifest, waarin beschreven staat hoe het gebied er in 2020 uitziet: ‘een levendig en ondernemend gebied, duurzaam bewerkt en beheerd door boeren, beheerders en ondernemende burgers en omgeven door vitale dorpen en steden’. Onze grote wens om een natuurlijke overgang te creëren van de dynamiek van stad en dorp, naar de luwte van het platteland en de stilte van de natuur, komt hierdoor steeds dichterbij!

Geschiedenis

Natuurgebied De Maashorst heeft een eeuwenoude historie, waarin het de bewoners waren die
het gebied in de loop van vele eeuwen vorm gaven.

‘Bewogen’ landschap

In de laatste ijstijd liet de Maas, die door dit gebied stroomde, grof zand en grind achter. In die periode zorgden breuken in de aardkorst ervoor dat delen van de grond omhoog kwamen. Deze hoger gelegen delen, de horst, zijn nog duidelijk in het landschap terug te vinden. Zo ontstond ‘De Maashorst’. Dit letterlijk ‘bewogen’ landschap heeft in de loop van de tijd een variatie aan woeste gronden, uitgestrekte heidevelden en bos gehad.

Bewoners

Waren het in de prehistorie jagers die door Natuurgebied De Maashorst trokken, later kwamen er complete nederzettingen van boeren en Romeinen, die hier samen met hun dieren neerstreken. Ze woonden er, werkten er en stierven er, getuige de grafheuvels die zijn gevonden. Onder invloed van de strijd met de Germanen raakt dit gebied in de vroege Middeleeuwen zo goed als verlaten. Maar de mens keerde aan het einde van de zesde eeuw terug. Sindsdien vinden er volop agrarische activiteiten plaats.

Natuurwaarden herstellen

De bevolkingsgroei dwong boeren later om oerbossen te kappen voor de aanleg van akkers. Weer later werden de ontstane heidevelden omgezet in bos voor de productie van hout. Net na de Tweede Wereldoorlog raakten stad, land en natuur van elkaar vervreemd en er kwam een ‘tegenbeweging’ van vele organisaties om de natuurwaarden van De Maashorst in ere te herstellen. Dat leidde bijvoorbeeld tot natuurcompensatie bij de aanleg van de A50 en tot de aanleg van authentieke natuurgebieden op bestaande landbouwgronden.